Szyfr prawidłowych odpowiedzi na pytania dogrywki etapu podstawowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Szyfr prawidłowych odpowiedzi na pytania dogrywki etapu podstawowego XXXIII OWE

  1. c

  2. b

  3. c

  4. a

  5. b

  6. b

  7. a

  8. a

  9. a

  10. a