Przed finałem centralnym XXXIII Olimpiady

Szanowni Państwo,

Już tylko 25 dni dzieli nas od finału centralnego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
który w tym roku odbędzie się w regionie o wyjątkowych walorach przyrodniczych i
pięknej scenerii województwa warmińskiego- mazurskiego w Lidzbarku.
Spotykamy się w Ośrodku „Pod Lipami”, gdzie w dniach 8-10 czerwca odbędą się
zmagania elity finalistów z całej Polski.


Warto wiedzieć…
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej przy ZG Ligi Ochrony Przyrody jest
najpopularniejszą wśród 53 zarejestrowanych w MEN. Jej interdyscyplinarny charakter
sprawia ,że młodzież licznie i z ochotą podejmuje trud przygotowań a potem
sprawdzenia „swych sił” zarówno w dziedzinie wiedzy jak i praktyki w dziedzinie
ekologii i ochrony środowiska.
Do tej pory stratowało w niej blisko 1.700.000 uczniów wszystkich typów szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres problematyki Olimpiady jest wyjątkowo szeroki i
obejmuje takie zagadnienia jak: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich
ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, ochrona
powietrza, odpady, rekultywacja , promieniowanie i hałas, podstawowe akty prawa
ochrony środowiska, aktualnie obowiązujących w Polsce, bieżące informacje
społeczno-gospodarcze z dziedziny ekologii w Polsce i na świecie.
Patronem merytorycznym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie( od 1991 r.) Od 1993 r jest ona zarejestrowana
w MEN, a w trzech ostatnich konkursach MEN, zajmowała czołowe miejsca w rankingu
merytorycznych ocen i kwalifikacji do otrzymania dotacji.
W uznaniu poziomu wiedzy i zaangażowania młodzieży startującej w OWE senaty aż
64 wyższych uczelni publicznych przyznały jej finalistom i laureatom wstęp na
najbardziej atrakcyjne kierunki wstęp bez postępowania kwalifikacyjnego( aktualny
wykaz 2018 jest do pobrania w pdf)

Trzymając już mocno kciuki za Wasz sukces Młodzi Przyrodnicy, łączymy
serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia już wkrótce!
W imieniu Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Przewodnicząca dr Malgorzata Falencka-Jabłońska
Warszawa, dnia 14.05.2017 r.

 

Mapka z dojazdem oraz program finału do pobrania.