Szyfr prawidłowych odpowiedzi testu finału centralnego XXXIII OWE

Szyfr prawidłowych odpowiedzi testu finału centralnego XXXIII OWE 

1. a

26. b

2. a

27. c

3. b

28. b

4. c

29. b

5. a

30. a

6. a

31. a

7. c

32. a

8. b

33. b

9. c

34. b

10. b

35. a

11. c

36. c

12. c

37. a

13. a

38. a                                 

14. c

39. b                               

15. b

40. c                              

16. a

41. c                              

17. b

42. c                               

18. a

43. b                               

19. b

44. c                               

20. c

45. a                               

21. c

46. a                               

22. a

47. a                               

23. c

48. c                              

24. b

49. a

25. b

50. c

Szyfr prawidłowych odpowiedzi testu finału centralnego XXXIII OWE