Złota dziesiątka XXXIII Olimpiady.

Złota dziesiątka XXXIII Olimpiady Wiedzy EKOLOGICZNEJ
1. Mateusz Bożejko- kl. III, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza we Wrocławiu; opiekun merytoryczny- Beata
Kruczkowska
2. Aleksandra Małaj-kl. III, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii
Lubelskiej w Lublinie; opiekun merytoryczny- Anna Stasiak-
Godyńska
3. Julia Brzykcy- kl. II ,VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i
Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy opiekun merytoryczny- Renata
Starczewska-Bieńkowska

4. Michał Górski-kl. III, I Liceum Ogólnokształcące w Prudniku;
opiekun merytoryczny- Ireneusz Grzegocki
5. Antonina Horczak- kl. II, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Żeromskiego w Jeleniej Górze; opiekun merytoryczny- Małgorzata
Kleczewska
6. Marta Weremiuk- kl. III, Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim; opiekun merytoryczny-
Iwona Poziemska ex aequo Bartosz Walkowski-kl. I, I Liceum
Ogólnokształcące im .E. Dembowskiego- w Zielonej Góra; opiekun
merytoryczny- Anna Reder
8. Dominika Miazga-kl. II, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana
Jana Zamoyskiego w Lublinie ;opiekun merytoryczny- Anna
Grażyna Topolska
9. Agata Smokowska- kl. II, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach opiekun merytoryczny- Małgorzata
Krzesicka
10.Bartłomiej Labut- kl. II, ZS nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w
Gorlicach opiekun merytoryczny- Małgorzata Winiarska

Najlepsze szkoły XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
I miejsce -Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-
Curie w Mińsku Mazowieckim

II miejsce- VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w
Bydgoszczy
III miejsce- II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Lublinie