Szyfr prawidłowych odpowiedzi testu etapu podstawowego XXXIV OWE

 

Szyfr prawidłowych odpowiedzi testu  etapu podstawowego

                                          XXXIV OWE

1. a 26. a
2. c 27. a
3. a 28. a
4. a 29. c
5. b 30. c
6. a 31. a
7. b 32. c
8. b 33. a
9. a 34. a
10. c 35. b
11. b 36. c
12. a 37. a
13. b 38. c
14. b 39. c
15. b 40. a
16. a 41. a
17. a 42. b
18. a 43. c
19. b 44. b
20. b 45. c
21. c 46. c
22. c 47. b
23. a 48. c
24. b 49. c
25. b 50. a