Szanowni Sympatycy Olimpiady!

Już za 66 dni, czyli 9 stycznia 2023 r. w całej Polsce o godz. 10:00 odbędą się eliminacje szkolne XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Za wszystkich młodych przyrodników startujących i chcących sprawdzić poziom swej wiedzy, mocno trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Z dużą tolerancją i wyrozumiałością Główny Komitet OWE potraktował graniczny termin (1 października) zgłoszeń szkół tych, które nie odesłały protokołów i nowych, które nadchodziły aż do 31 października br.!

Poniżej przedstawiamy ostateczną bazę szkół, które otrzymają materiały merytoryczne XXXVIII edycji, pocztą kurierską, w pierwszych dniach grudnia.

Dystrybucję materiałów w perfekcyjnej szacie graficznej, zawdzięczamy już od 21 lat owocnej współpracy z naszym sponsorem strategicznym Toyotą Central Europe.

Regulamin XXXVIII Olimpiady oraz zaktualizowane dane teleadresowe Wojewódzkich Komitetów OWE, dostępne są na naszej stronie.

W imieniu Głównego Komitetu OWE
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Warszawa, dnia 7.11.2022 r.

Szanowni Sympatycy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

Mimo, że terminem granicznym zgłoszenia szkół do udziału w XXXVIII edycji naszej Olimpiady był 1 października 2022 r. ( dotyczy szkół, które do tej pory nie brały udziału albo NIE ODESŁAŁY protokołów po etapie szkolnym tegorocznej edycji!), uwzględniliśmy zgłoszenia nawet z 15 października.

Poniżej publikujemy ostateczną bazę szkół, których dyrektorzy otrzymają materiały merytoryczne na etap podstawowy (szkolny) XXXVIII OWE, który odbędzie się w całej Polsce 9 stycznia 2023 roku.

W przypadku kiedy uczniowie szkoły, której nie ma w aktualnej bazie zdecydują się na start, dyrektor tej szkoły pisemnie w trybie pilnym zgłasza deklarację udziału, kierując pismo w tej sprawie do Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej listem poleconym na adres:

Główny Komitet OWE przy ZG LOP, ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

W piśmie tym powinien znaleźć się obligatoryjnie następujący zapis: szkoła zgłaszając się do udziału, deklaruje równocześnie odesłanie protokółu z etapu podstawowego na adres odpowiedniego Wojewódzkiego Komitetu OWE, bez względu na wyniki uzyskane przez jej uczniów.

Bez tego zapisu, takie zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.

Od wielu lat szkoły, których uczniowie nie zakwalifikowali się do następnego etapu nie odsyłają protokołów. W tegorocznej edycji Olimpiady zaledwie 55% szkół, które otrzymały materiały, spełniło ten wymagany obowiązek.

W imieniu Głównego Komitetu OWE,
Przewodnicząca dr Małgorzata Falencka-Jabłońska
Warszawa, dnia 15 .10.2022 r.