Kochani Finaliści, Laureaci i Sympatycy Olimpiady!

Kochani Finaliści, Laureaci i Sympatycy Olimpiady!
W dniach 7-9 czerwca w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi w
słonecznej scenerii odbył się finał centralny XXXIV OWE.
Prologiem do niego był wspaniały, żywiołowo przyjęty przez publiczność
koncert młodzieżowej orkiestry reprezentacyjnej Lasów Państwowych !
Potem byt test pisemny, który finaliści ocenili jako łatwy, co znalazło
odzwierciedIenie w wynikach, jakie osiągnęła ta elita młodych przyrodników z
całego kraju. Do pierwszej dziesiątki i do części ustnej zakwalifikowali się
finaliści , którzy uzyskali 43-45 punktów na 50 możliwych.
Potem była sesja terenowa na obszarach nawałnicy 100-lecia z 2OI7 r. w
Nadleśnictwie Rytel, wizyta w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w
Woziwodzie oraz podziwianie Brdy i akweduktu w Fojutowie.
Mimo pięknej i upalnej pogody Ekoforum czyli wieczorna wymiana poglądów
na temat przyrody, Borów Tucholskich i ochrony środowiska, trwała do
późnych godzi n wieczornych…
Niedzielny finał ustny dostarczył wielu emocji, nie tylko laureatom, ale i
publiczności, oraz jury.
Poniżej prezentujemy jego wyniki najlepszą 10 uczestników, wyłonionych z
rzeszy ponad 25.000 młodzieży startującej w tegorocznej edycji naszej
Olimpiady.
Ministerstwo Edukacji jeszcze nie ogłosiło wyników konkursu na organizację
olimpiad w kolejnych trzech latach. Wierzymy, że Wasze kciuki pozwolą nam
osiągnąć wspólny sukces !
A teraz życzymy wszystkim pogodnych wakacji, odkrywania tajemnic przyrody
i dużo życiowego optymizmu !
Przewodnicząca Głównego Komitetu OWE
Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

Poniżej dokument pdf:

Download the PDF file .