Literatura zalecana

Literatura zalecana:

 

 1. Andrzejewski R., Falińska K.(red.) 1996- Populacje roślin i zwierząt-studium porównawcze, PWN, Warszawa.

 

 1. Chełmiński W. 2001- Woda, zasoby, degradacja i ochrona, PWN, Warszawa.

 

 

 1. Cichy D. (red.) 1993 Bezpieczeństwo ekologiczne w świadomości, Alma Press, Warszawa.

 

 1. Dobrzańska D., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2010- Ochrona środowiska przyrodniczego , PWN, Warszawa.

 

 

 1. Elektroniczny Atlas Środowiska Polski -2001-GRiD, Warszawa.

 

 1. Falencka-Jabłońska M.(red.) 2007- Drzewa wokół nas czyli tajemnice, które warto poznać Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Babice Stare.

 

 1. Falencka–Jabłońska M. -2008-(red.) Zbiór zestawów pytań XIX-XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Materiały pomocnicze do realizacji programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych – ss. 233.,Warszawa.

 

 1. Falencka–Jabłońska M. 2013-(red.) Zbiór zestawów pytań XXIV-XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Materiały pomocnicze do realizacji programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych – ss. 195.,Warszawa.

 

 1. Falińska K. 2012-Ekologia roślin PWN, Warszawa.

 

 1. Greszta J., Gruszka A., Kowalkowska M-2002- Wpływ imisji na ekosystem wyd. Śląsk, Katowice.

 

 1. Grochowski W.1992-Las skarbiec człowieka Fundacja Wyd. Upowszechniania Wiedzy Tech., SITL i D. Warszawa.

 

 1. Hafner M.1993 – Ochrona środowiska- księga eko-testów do pracy w szkole i w domu, Polski Klub Ekologiczny, Kraków.

 

 1. Kalinowska A. 2003 Ekologia wybór na nowe stulecie Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.

 

 1. M.,Indeka L.G 1996-Ochrona środowiska, Agencja Wyd. Aries, Warszawa.

 

 1. Kozłowski S. 2002-Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa.

 

 1. Krebs Ch. 2011-Ekologia, PWN, Warszawa.

 

 1. Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal B. 2000-Zasady żywienia człowieka, WSiP, Warszawa.

 

 1. Leńkowa A. 1985 -Aby świat nie stał się pustynią, KAW, Warszawa.

 

 1. Lewandowski W.M. 2006- Proekologiczne odnawialne źródła energii Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

 

 1. Maciak F.1996 Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd SGGW, Warszawa.

 

 1. Małachowski K. 2011-Gospodarkaa środowisko i ekologia, PWN, Warszawa.

 

 1. Manahan S.E. 2013-Toksykologia środowiska, PWN, Warszawa.

 

 1. Ochrona Środowiska 2013 GUS, Warszawa.

 

 1. Otałęga Z.(red). 2001- Encyklopedia biologiczna, Opres, Kraków.

 

 1. Pyłka-Gutowska E. 2004-Ekologia z ochroną środowiska, Oświata, Wrocław.

 

 1. Radecki W.(red.) 2009- Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska –komentarz do przepisów ustaw-Difin, Warszawa.

 

 1. Raport o stanie środowiska 2013- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

 

 1. Weiner J. 2003 Życie i ekologia biosfery, PWN, Warszawa.